Archive for the ‘Uncategorized’ Category

NEDİM’İN DÜNYA GÖRÜŞÜ

Mayıs 3, 2012

Nedim’in Dünya Görüşü.. Bilindiği üzre Nedim 18.yüzyıl Osmanlı Divan Edebiyatı mümessillerindendir. Şarkı ve neşveli gazelleri ile Türk Edebiyatı’nda kendine nadide bir yer edinmiş son derece başarılı bir şairdir. ehehehe gerisini mi merak ediyorsunuz Türkçeciler ! 🙂  evet çok sevdiğiniz arkadaşınız alper’in yazdığı şeyleri okuyorsunuz.:)) ♫ Bırakın şimdi Nedim’i filan da siz benim dünya görüşümü öğrenin alın işte şiirlerim şurada.. okuyunca anlarsınız  http://alperesgi.blogspot.com/ ayrıca henüz ben de sizin şimdi yaptığınız gibi Nedim’in görüşlerini araştırmaktayım.. ben de bulamadım daha yani. amma birtakım bilgi isterseniz sınıfta yanıma uğrayın vereyim o bilgileri size::)) buradan tüm sınıf arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum:) canlarım çok seviyorum sizleri 🙂 özellikle Tolga ve sami’ye ziyadesiyle sevgilerimi iletiyorum.:DD haa bide şu şiiri okuyun seveceksiniz..:)

 

Yetiş ey keştibânım büsbütün deryada yangın var
Değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var

Açıldı bağ-ı vahdet gülleri mest oldu bülbüller
Zemîn ü âsumân dünyâ ve mâfîhâda yangın var

Erişti nev-bahâr vakti figâna başladı bülbül
Değil bülbül yalınız ol gül-i ranâda yangın var

Kaşınla kirpiğin zülfün beni mest etti ey dilber
Değil mestane gözler kâmet-i zîbâda yangın var

Muhabbetden yarattı Ol Habîb´i Hazret-i Mennân
Değil kim Ol Muhammed Hazret-i Mevlâ´da yangın var

Hitab-ı “kün fekân” erdi zuhura geldi akl-ı küll
Felekler gulgule düştü kamu esmada yangın var

Zemîne indi me´vâdan nice yıllar döküp kan yaş
Yalınız ağlayan Âdem değil Havva´da yangın var

Nice yıl hasret-i hicran oduyla yaktı Kenan´ı
Yanan Yakûb değil gör Yûsuf u Zelha´da yangın var

Cihan halk olalı göster bana âsûde ahvâlin
Ki yok bir istirahat esfel ü âlâda yangın var

Erişti Sâmî-yi Sultân beraber dilber-i rûhân
Değil yalınız Erzincan Yemen San´a´da yangın var

Bilinmez Salih´in rengi çalınır tablı gülbangı
Kurulmuş Kerbelâ cengi yaman gavgâda yangın var

okudunuz mu lan yok ne okuyacaksınız .:)

okuyanlar için bir başka güzel şiir geliyor 🙂 hem bu şiirde ahenk unsurlarını kralını yapmış şair..:) her iki şiirde tesavvufi anlayışla kağıda dökülmüş..

Ey nefha-i cân bülbülü gizleme cânân sendedir
Aratma gel ehl-i dili ol gül-i handan sendedir

Düştün anâsır bendine aldandın anın fendine
Şehr-i hakîkat semtine cezb ile devrân sendedir

Emmâre nefsin sözleri dönderdi Hak’dan yüzleri
Dîv-i recîmden bizleri kurtar ki meydân sendedir

Râh-ı hakîkat rehberi şâh-ı velayet serveri
Kıl kâmyâb bu kemteri her türlü ihsan sendedir

Kesretten erip vahdete mir’ât olupsun Hazrete
Bizi eriştir vuslata hem peyk-i Rahman sendedir

Bahrü’l-hayâtın âbısın âşıkların mihrabısın
Şehr-i ulûmun babısın esrâr-ı bürhân sendedir

Kenzü’i-hakâyık mahremi cemü’i-meşâyih ekremi
Bu kâinatın efhamı mühr-i Süleyman sendedir

Yüzüne çekmişsin nikâb kimden edersin ihticâb
Ey mazhar-ı âlî-cenâb şems-i şebistân sendedir

Nutkun Mesîhâ’nın demi âşıkların olmaz gamı
Sun bizlere câm-ı Cem’i bu denlü atşân sendedir

Yoluna bu canım feda aşkın bana olsun gıda
Ey Sâmî-yi nûr-ı Huda derdime derman sendedir

Aşkına cümle pîrlerin gönder hakîkat şîrlerin
Kahr et bu nefsim askerin emr ile ferman sendedir

Salih diler senden meded ey mahrem-i sırr-ı Ahad

hem mazhar-ı Ferd ü Samed ol kaf-ı kur’an sendedir

Reklamlar

EMENİKE KALSAYDI

Şubat 25, 2012

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’den apar topar ayrılmak durumunda kalan Emenike aynı büyük umutlarla gelmemişti Karabük’e. Ama şaşırtıcı bir şekilde yükseldi ve büyük bir yıldız olarak lanse edildi.. Haksız da sayılmazlar ama o’nu büyük yıldız gösterenler.. Çünkü her oynadığı maçta kendini maça veren bir futbolcu… Hızı ve gücü ile gerçekten iyi bir topçu olduğunu Türkiye ve Rusya gibi defansif futbolun ağırlıklı olduğu liglerde gösterdi.Onun yerine transfer edilen Bienvenu fiyasko,Sow da başarısız oldu… Sow için ödenen 10 milyon Euro da büyük üzüntü kaynağı olacak ileride… KALABİLSEYDİ ne olurdu.. Fener şu an ligde lider olurdu.. Alex ile beraber müthiş bir ikili olur rakibi adeta perişan ederlerdi…  Emenike’nin takımımızda oynayamaması benim için her zaman  üzüntü kaynağı olacaktır. Oynasaydı ne olurdu, şöyle gol atardı ,böyle maç kazandırırdı gibi hayaller kurmamı da kimse engelleyemeyecek…

Deneme 1-2 ses kontrol..:)

Şubat 25, 2012

bu sitedeki ilk yazım bu. Bir bakayım nasıl görünecek..:) güzel olur da beğenirsem blogspot değilde burada yayımlarım şiirlerimi..:) Öncelikli olarak buranın bende bıraktığı intiba iyi değil.. buraya yabancı değilim açıkçası.. köşe yazarlığı yaptığım..tarafsizim.com’da da wordpress olduğundan biliyorum.. blogspot yani Blogger ile wordpress’i karşılaştırdığımda Blogger’ın daha kolay,kullanışlı ve güzel olduğunu söyleyebilirim…

haaa yeri gelmişken,aklıma gelmişken şimdi aldığım bir kararla burada kendime ait olmayan şeyleri de paylaşacağım.. alperesgi.blogspot.com’da tamamen kendime ait sözleri paylaşıyorum..:)